معنی و ترجمه کلمه داراى زندگى مستقل به انگلیسی داراى زندگى مستقل یعنی چه

داراى زندگى مستقل

autonomous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها