طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى زنگ کردن به انگلیسی داراى زنگ کردن یعنی چه

داراى زنگ کردن

bell

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها