طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ساقه ضخیم تر به انگلیسی داراى ساقه ضخیم تر یعنی چه

داراى ساقه ضخیم تر

gigas

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها