طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى سه گلبرگ به انگلیسی داراى سه گلبرگ یعنی چه

داراى سه گلبرگ

tripetalous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها