طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى شش پرچمى که دو پرچمش بلندتر باشد به انگلیسی داراى شش پرچمى که دو پرچمش بلندتر باشد یعنی چه

داراى شش پرچمى که دو پرچمش بلندتر باشد

tedradynamous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها