طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى صداى خش خش به انگلیسی داراى صداى خش خش یعنی چه

داراى صداى خش خش

crepitant
rustler

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها