طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى طنین کردن به انگلیسی داراى طنین کردن یعنی چه

داراى طنین کردن

tinkle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها