معنی و ترجمه کلمه داراى علامت تفریق به انگلیسی داراى علامت تفریق یعنی چه

داراى علامت تفریق

subtractive

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها