طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى فکر ضعیف به انگلیسی داراى فکر ضعیف یعنی چه

داراى فکر ضعیف

feebleminded

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها