طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت تولید یک ارگانیسم از یک جزء آن به انگلیسی داراى قدرت تولید یک ارگانیسم از یک جزء آن یعنی چه

داراى قدرت تولید یک ارگانیسم از یک جزء آن

totipotent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها