طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت رویش در یک جهت یا به صورت یک سلول به انگلیسی داراى قدرت رویش در یک جهت یا به صورت یک سلول یعنی چه

داراى قدرت رویش در یک جهت یا به صورت یک سلول

unipotent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها