طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ماهیت واقعى به انگلیسی داراى ماهیت واقعى یعنی چه

داراى ماهیت واقعى

substantive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها