معنی و ترجمه کلمه داراى مسیر مستقیم به انگلیسی داراى مسیر مستقیم یعنی چه

داراى مسیر مستقیم

rectilinear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها