طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى میوه گوشتى به انگلیسی داراى میوه گوشتى یعنی چه

داراى میوه گوشتى

baccate
bacciferous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها