طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى هسته به انگلیسی داراى هسته یعنی چه

داراى هسته

nucleate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها