معنی و ترجمه کلمه داراى پاهاى شهن به انگلیسی داراى پاهاى شهن یعنی چه

داراى پاهاى شهن

duckfooted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها