معنی و ترجمه کلمه داراى پرده منقوش به انگلیسی داراى پرده منقوش یعنی چه

داراى پرده منقوش

tapestried

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها