معنی و ترجمه کلمه داراى کنگره کردن به انگلیسی داراى کنگره کردن یعنی چه

داراى کنگره کردن

crenelate
crenellate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها