طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داروى ویژه یا اختصاصى به انگلیسی داروى ویژه یا اختصاصى یعنی چه

داروى ویژه یا اختصاصى

speciality
specialty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها