طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داماد به انگلیسی داماد یعنی چه

داماد

birdegroom
bridegroom
groom
son in law

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها