طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دامپزشک به انگلیسی دامپزشک یعنی چه

دامپزشک

vet
veterinarian
veterinary surgeon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها