طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دانشجویى که کمک هزینه تحصیلى دریافت مى دارد به انگلیسی دانشجویى که کمک هزینه تحصیلى دریافت مى دارد یعنی چه

دانشجویى که کمک هزینه تحصیلى دریافت مى دارد

sizar
sizer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها