طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دانشمند ادبیات باستانى و پیرو سبک هاى باستانى به انگلیسی دانشمند ادبیات باستانى و پیرو سبک هاى باستانى یعنی چه

دانشمند ادبیات باستانى و پیرو سبک هاى باستانى

classicist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها