طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دانشمند چینه شناس به انگلیسی دانشمند چینه شناس یعنی چه

دانشمند چینه شناس

stratigrapher

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها