معنی و ترجمه کلمه دانشکده صنعتى به انگلیسی دانشکده صنعتى یعنی چه

دانشکده صنعتى

polytechnic
polytechnical

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها