طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درآمدن به انگلیسی درآمدن یعنی چه

درآمدن

burgeon
enter
erupt
eventuate
measure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها