معنی و ترجمه کلمه درازاى ثبات به انگلیسی درازاى ثبات یعنی چه

درازاى ثبات

register length

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها