معنی و ترجمه کلمه درجه نفوذ اشعه مجهول به انگلیسی درجه نفوذ اشعه مجهول یعنی چه

درجه نفوذ اشعه مجهول

radiolucency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها