طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درخواست کردن از به انگلیسی درخواست کردن از یعنی چه

درخواست کردن از

implore

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها