طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درخواست به انگلیسی درخواست یعنی چه

درخواست

appeal
application
demand
postulate
request
requisition
solicitation
suit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها