معنی و ترجمه کلمه درذخیره نگاه داشتن به انگلیسی درذخیره نگاه داشتن یعنی چه

درذخیره نگاه داشتن

spare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها