معنی و ترجمه کلمه درز گرفتن به انگلیسی درز گرفتن یعنی چه

درز گرفتن

caulk
chink
gasket
seam
sew up

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها