طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درس نخوانده به انگلیسی درس نخوانده یعنی چه

درس نخوانده

illiterate
unlettered
untaught

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها