معنی و ترجمه کلمه درشت دستور مرتبه اى به انگلیسی درشت دستور مرتبه اى یعنی چه

درشت دستور مرتبه اى

positional macro

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها