معنی و ترجمه کلمه درشت نمایى به انگلیسی درشت نمایى یعنی چه

درشت نمایى

magnification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها