طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درشکه ژاپنى که توسط حمال کشیده مى شود به انگلیسی درشکه ژاپنى که توسط حمال کشیده مى شود یعنی چه

درشکه ژاپنى که توسط حمال کشیده مى شود

jinriki
jinrikisha

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها