طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درمان به وسیله سرما به انگلیسی درمان به وسیله سرما یعنی چه

درمان به وسیله سرما

crymotherapy
cryotherapy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها