طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درمضیقه به انگلیسی درمضیقه یعنی چه

درمضیقه

hard
underprivileged

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها