طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دروغگویى به انگلیسی دروغگویى یعنی چه

دروغگویى

lying
mendacity
prevarication

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها