معنی و ترجمه کلمه دریافت به انگلیسی دریافت یعنی چه

دریافت

caught
comprehension
discernment
inception
perception
percipience
receipt
reception
sensing
sentience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها