طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دریچه و به انگلیسی دریچه و یعنی چه

دریچه و

and gate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها