طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه در میان سطور فقط یک فاصله گذاردن به انگلیسی در میان سطور فقط یک فاصله گذاردن یعنی چه

در میان سطور فقط یک فاصله گذاردن

single space

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها