طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه در کشتى تجارتى مسلح کار کردن به انگلیسی در کشتى تجارتى مسلح کار کردن یعنی چه

در کشتى تجارتى مسلح کار کردن

privateer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها