طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه در یک ردیف قرار گرفتن به انگلیسی در یک ردیف قرار گرفتن یعنی چه

در یک ردیف قرار گرفتن

align

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها