طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دزد سرگردنه به انگلیسی دزد سرگردنه یعنی چه

دزد سرگردنه

highwayman
sandbagger
scamp

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها