معنی و ترجمه کلمه دسته تیشه و مانند آن به انگلیسی دسته تیشه و مانند آن یعنی چه

دسته تیشه و مانند آن

helve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها