معنی و ترجمه کلمه دسته هاى سلولى اثنى عشر به نام جزایر لانگرهانس که تولید انسولین مى کنند به انگلیسی دسته هاى سلولى اثنى عشر به نام جزایر لانگرهانس که تولید انسولین مى کنند یعنی چه

دسته هاى سلولى اثنى عشر به نام جزایر لانگرهانس که تولید انسولین مى کنند

islets of langerhans

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها