طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دستگاه مبرد به انگلیسی دستگاه مبرد یعنی چه

دستگاه مبرد

fridge
frig

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها