طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دستگاه نورافکن مرکب از حباب و دستگاه انعکاس نور و غیره به انگلیسی دستگاه نورافکن مرکب از حباب و دستگاه انعکاس نور و غیره یعنی چه

دستگاه نورافکن مرکب از حباب و دستگاه انعکاس نور و غیره

luminaire

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها