معنی و ترجمه کلمه دشمنى با علم و هنر به انگلیسی دشمنى با علم و هنر یعنی چه

دشمنى با علم و هنر

vandalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها